Pape Cami Haber Sistemi
Haber sistemimize kayıt olmak için adınızı, soyadınızı ve email adresinizi yazıp "kayıt ol" butonuna tıklayınız.
Adınız: *
Soyadınız: *
Email Adresiniz: *

* Gerekli alanlar

Namaz Vakitleri:
2018-01-24 Çarşamba
İmsak 00:
Sabah: 00:
Öğle: 0:
İkindi: 0:
Akşam: 0:
Yatsı: 0:
Cuma
Vaaz: 12:30
Ezan: 13:00
Ayet Köşesi
Kimi insanlar da bilmeden Allah hakkında tartışır ve (bu hususta) azgın şeytan (ve benzerlerin)e uyar.
Hadis Köşesi
"Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Resûlüne ise, onun hicreti Allah ve Resûlünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir." [Buhârî, Bed'ü'l-Vahy 1, Itk 6, Menâkıbu'l-Ensâr 45, Nikâh 5, Eymân 23, Hiyel 1; Müslim, İmâret 155; Ebu Dâvud, Talâk 11; Tirmizi, Fedâilu'l-Cihâd 16; Nesâî, Tahâret 60]
Aşûre günü, orucu (10 muharrem)
Tarih: 2015-10-15
Aşure, on manasına gelen "aşr"kelimesinden alınmıştır. Hicrî senenin birinci ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe Aşure günü denilmiştir. Muharrem ayının onuna rastlayan aşure gününün fazileti de o günde cereyan ede gelmiş olaylardan kaynaklanmaktadır ki, Cenâb-ı Hak, bu mübarek günde on peygamberine on büyük ihsanda bulunmuştur. Şöyle ki:

1- Hz. Adem (A.S.)ın tövbesi bu gün kabul edilmiştir.
2- Hz. Nûh (A.S.)ın gemisi bu günde, Cudî dağının üzerine, karaya oturmuştur.
3- Hz. İbrahim (A.S.) bu günde dünyaya gelmiştir.
4- Hz. Yakub (A.S.)ın gözleri aşure günü tekrar görmeye başladı.
5- Hz. Yunus (A.S.) balığın karnından bugün kurtulmuştur.
6- Hz. Yusuf (A.S.) kuyudan aşure günü çıkarılmıştır.
7- Cenab-ı Hak, Musa (A.S.)a aşure gününde mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ve askerlerini sulara boğmuştur.
8- Hz. Davud (A.S.)ın tövbesi bu gün kabul buyrulmuştur.
9- Hz. İsa (A.S.) aşure günü doğmuş ve o günde de göklere kaldırılmıştır.
10- Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin tasavvur edilebilen gelmiş geçmiş bütün günahları aşure gününde afv edilmiştir.

Ayrıca, Hz. İdris (A.S.)ın göklere kaldırılışının, Hz. Eyyüb (A.S.)ın hastalıktan kurtuluşunun ve Hz. Süleyman (A.S.)a saltanatının ihsan edilişinin de aşure gününde vaki olduğu rivayet edilmektedir.

AŞURE ORUCU

Muharrem ayının onuncu günü olan Aşûre günüyle beraber ya ondan bir gün evvel ya da ondan bir gün sonra (yani Muharrem'in 9 ve 10 veya 10 ve 11) olmak üzere iki gün oruç tutulur ki sünnettir. Büyük mükâfatı vardır.

Ebû Katade (R.A.)den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
"Aşûre günü orucunun, önceki yılın günahlarına kefaret olacağını ALLAH Teâlâ'nın rahmeti'nden umarım"buyurmuşlardır.

Yine Abdullah b. Abbas (R.A.)'dan rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
"Aşure günü oruç tutunuz ve o hususta Yahudilere muhalefet edin. Binaenaleyh aşureden bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutun, buyurmuşlardır."Bu bakımdan sadece aşure günü oruç tutmak mekruhtur.

Aşûre günü, ziyafet hazırlamak, aile halkını sevindirmek, sene boyunca bereketlere vesile olur.

Ebû Saidi'l-Hudrî (R.A.)den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
"Aşûre günü, aile efradına yeme-içmesini bol yapan kimseye, Cenâb-ı Hak sene boyunca rızkını genişletip bollaştırır,"buyurmuşlardır.