Pape Cami Haber Sistemi
Haber sistemimize kayıt olmak için adınızı, soyadınızı ve email adresinizi yazıp "kayıt ol" butonuna tıklayınız.
Adınız: *
Soyadınız: *
Email Adresiniz: *

* Gerekli alanlar

Namaz Vakitleri:
2018-01-24 Çarşamba
İmsak 00:
Sabah: 00:
Öğle: 0:
İkindi: 0:
Akşam: 0:
Yatsı: 0:
Cuma
Vaaz: 12:30
Ezan: 13:00
Ayet Köşesi
Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. {Tevbe, 9 / 119}
Hadis Köşesi
"Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar." [Buharî, İman 24, Mezalim 17, Cizye 17; Müslim, İman 106; Ebu Davud, Sünnet 16; Tirmizî, İman 14; Nesâî, İman 20]
Zilhicce'nin On Günü
Tarih: 2017-08-26
Ramazan gerilerde kaldı, ama önümüzde yine mübârek günler var. İşte Zilhicce, çok müstesnâ bir ay; içinde istifade edilmesi gereken faziletli günler, sevaplı geceler, kârlı ibâdetler var. Her şeyden önce bu güzel ay, İslâm'ın beş temelinden birini teşkil eden ve cihanşümûl bir ibâdet olan Hacc farîzasının îfa edildiği aydır. İnsanların, Dünya'nın en mukaddes beldesi olan Harem bölgesine akın ettikleri günler... Hacca niyet edenler, yollara düşer, o mukaddes beldelere varırlar, Lebbeyk Allahümme lebbeyk! diye çağrışırlar. Baş açık, yalın ayak, ihramlara bürünmüş bir tarzda, Kâbe'yi ziyâret/tavaf ederler; Safâ-Merve arasında sa'yeder, Mina'da, Arafat'ta, Müzdelife'de bulunur, gözyaşlarıyla dua eder, şeytan taşlar, kurban keser, Mevlâ'nın afv ve mağfiretine mazhar olmaya çalışır, arınmış olarak yurtlarına dönerler. Ayrıca Medîne-i Münevvere'ye uğrayıp Kâinât'ın Efendisine (Aleyhisselâm) de bir selâm çakar, oranın da mânevî atmosferinden istifâde ederler. Kötü iş yapmadan, günahlara bulaşmadan, çekişme/çatışmaya, itişme/kakışmaya girişmeden; tatlı söz ve edepli hareketlerle, takvâlı/huşûlu ibâdetlerle, kalbi rikkatli, gözü yaşlı, davranışları dikkatli, niyeti hâlis, arkadaşlığı sâlih şekilde yapılan bir haccın mükâfatı umarız ki cennettir.

Zilhicce'nin bayrama kadarki on günü, çok feyizli/sevaplı/kıymetli/mübârek günlerdir. Bu günleri mümkün oldukça hayırlı, ibâdetli, oruçlu geçirmeye gayret göstermelidir. Hele Zilhicce'nin dokuzu Arefe günü, senenin en hayırlı günüdür; o gün Rabb'ül-Âlemîn sayısız kulunu afv ü mağfiret eyler. Bu yüzden o gün iyi değerlendirilmelidir.

Zilhicce'nin on günü hakkında âyetler de var: Müfessirler, (Ve'l-fecr ve leyâlin aşr)'daki on gece, Zilhicce'nin ilk on gecesidir, demişlerdir. Fecre, on geceye, hem çifte, hem teke andolsun Efendimiz buyurmuş ki: Buradaki on günden murad Kurban Bayramı'nın evvelindeki, Zilhicce'nin bu Kurban'a kadarki on günündür. (Ve'l-vitrü, yevmu Arefe); Tek gün denilen de Arefe günüdür. (Veş-şef'u, yevmu'n-nahr); Çift' sözüyle kasdedilen de Kurban Bayramı'dır. Anlaşılıyor ki bu on günün, Kur'an'la, hadisle önemine işâret edilmiştir. Mûsâ (Aleyhisselâm) anlatılırken buyrulur ki: (Ve vâadnâ Mûsâ selâsîne leylen); Biz Mûsâ ile otuz gün için sözleştik; (ve etmemnâhâ bi-aşr) sonra bu otuzu, on gün daha ekleyerek kırka tamamladık. (A'raf, 142). Buradaki aşr, Zilhicce'nin ilk on günüdür. Yâni şu önümüzdeki günler... (Fe-temme mîkâtü rabbihi erbaîne leyleten). Böylece Mûsâ (Aleyhisselâm) Tur Dağı'nda Mevlâ'sına kavuşmaya hazır hâle gelmesi için, işte bir otuz gün oruç tutarak, on gün daha ekleyerek, ondan sonra Rabbisinin huzuruna varmış; sonra da, (Rabbi erinî enzur ileyk) (A'raf, 143), Yâ Rabbi, cemâlini göster de göreyim! dediği o buluşmaya bugünlerde hazırlanmıştır. Evet, Hacca doğru giden günlerdeyiz bugünler, kıymetlidir. Önümüzde çok muazzam bir ibadet (hac) var, tabii gidebilenler için. Amma gidemeyenler için, bu on gün on gece çok önemli.

Bu günlerde ibadetleri/hizmetleri/nâfileleri (ki nâfileler Allah'a yakınlığı simgeler) artırmak lâzım! Çünkü, rivâyete göre; Efendimiz, Zilhicce'nin dokuz günü oruç tutardı. Bu günlerde yapılan ibâdetler Rabbimize çok sevimlidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de haccı bildiren âyet-i kerime'de, (Hac, 28); (Liyeşhedû menâfia lehüm ve yezkürüsmellâhi fî eyyâmin ma'lûmât) buyrulmaktadır. Bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanları, belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin, hem de yoksula ve fakire yedirin! diye bugünlerin işâret edildiğini âlimlerimiz bildiriyor. Eyyâm-ı ma'lûmât! Sayılı günler İşte bu günler. Kur'an-ı Kerim'deki nice âyet bu günlerin fazl u kemâline işâret etmekte. Bu günlerde ibâdet ve taatin sevaplı olduğunu, çeşitli ibadetlerin bu günlerde toplandığını âlimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Onun için bu günlerde tevbe etmeli, ibâdet ve tâate ağırlık vermeli!

Bu günler çok önemli. Nebiler Sultanı (Aleyhisselâm) buyurmuş ki: Allah indinde günlerin en hayırlısı, Kurban bayramı günüdür. Zilhicce'nin 10, 11, 12 ve 13. günleri. Demek ki bu günler hakkında, Zilhicce'nin on günü hakkında, özellikle dokuzu hakkında, bayram günü hakkında çok hadis-i şerif/rivâyet/teşvik var. Efendimiz (Aleyhisselâm) dokuz gün oruç tutardı. Bayram günü oruç haramdır. Bayramda herkes et yiyecek, bayram edecek Allah'ın bayram edin! dediği zamanda oruç uygun olmaz. Kurban günleri senenin oruç tutulmayan günleridir. Ama terviye ve Arefe gününde oruç tavsiye ediliyor. Kaçırmamalı!

Allah bu günlerin feyzinden/bereketinden faydalanmayı nasîb etsin. Büyük mükâfâtlar ihsân eylesin. Bayramı, rızası dâiresinde idrak etmeyi, hakikî bir bayram yapmayı nasîb etsin. Nice nice bayramlara, mübârek günlere sıhhat ve âfiyetle eriştirsin. Tabii, inananın asıl bayramı âhirette, cenneti kazandığı gün olacaktır. Cennete girmeyi, Peygamberimiz'e (sav) komşu olmayı cümlemize nasîb eylesin.